Verzekeringen

Begrafenisverzekering

Als je begraven wilt worden op het moment dat je komt te overlijden, kan een begrafenisverzekering zeer handig zijn om het geld voor de begrafenis als het ware bij elkaar te sparen. Zo zou je het principe van deze verzekering kunnen zien. Zelf sparen is vanzelfsprekend ook een optie, maar veel mensen hebben hier moeite mee. Een begrafenisverzekering zorgt er dus voor dat het geld voor je begrafenis bij elkaar komt en zal worden uitgekeerd als het zover is. Je beslist zelf over de kosten die je wilt gaan verzekeren voor je begrafenis.

Start direct met het vergelijken van begrafenisverzekeringen

Op basis van die kosten zal een verzekeringsmaatschappij dan ook een bepaalde premie hanteren, zodat je op die manier zelf middels de verzekering het kapitaal bij elkaar kunt gaan sparen. Vaak zul je voor een vaste periode premie moeten gaan betalen voor de begrafenisverzekering, dit zou bijvoorbeeld een periode van 30 jaar kunnen zijn. Na afloop van die periode is dan het volledige bedrag bij elkaar gespaard met de premie die je over die tijd betaald hebt. Waar je echter wel goed op moet letten is het feit dat er bij sommige verzekeringsmaatschappijen geen sprake is van een einddatum voor het betalen van premie. Dit houdt simpelweg in dat er premie betaald dient te worden tot aan het moment van overlijden, wat wellicht toch niet zo heel erg gunstig is. Wanneer je namelijk zeer oud wordt betekent dit automatisch ook een lange periode van premie betalen, wat de begrafenisverzekering op die manier mogelijk tot een dure verzekering maakt.

Acceptatie voor begrafenisverzekering

Om geaccepteerd te worden voor de begrafenisverzekering wordt je door de meeste verzekeraars gevraagd een medische verklaring in te vullen. Een verzekeraar kan dan op basis van de ingevulde gegevens beslissen of ze je toelaten tot de verzekering. Bij afwijzing op basis hiervan kun je alsnog worden toegelaten, maar dan op basis van carenzjaren. Verzekeraar Yarden past geen medische acceptatie toe, de andere verzekeraars doen dit wel. In vrijwel alle gevallen zul je dus met medische acceptatie te maken krijgen als je interesse hebt in het afsluiten van een begrafenisverzekering. Wat hierbij erg belangrijk is, en wellicht ook onnodig om te zeggen, is dat alles waarheidsgetrouw ingevuld dient te worden op de gezondheidsverklaring die je van je verzekeringsmaatschappij toe krijgt gestuurd. Zou na afloop toch blijken dat je gelogen hebt over bepaalde zaken, dan is het logisch dat een verzekeringsmaatschappij in haar recht staat op het moment dat zij dan de beslissing nemen niet uit te keren bij overlijden of de verzekering vroegtijdig stop te zetten.

Medische acceptatie vindt, zoals de term zelf al aangeeft, plaats op grond van de gezondheid van de te verzekeren persoon. Indien je over een goede gezondheid beschikt hoef je je vanzelfsprekend niet druk te maken over het feit of een verzekeringsmaatschappij je toe zal laten tot de begrafenisverzekering, want dit zal dan doorgaans geen enkel probleem op gaan leveren. Toch kan ook iemand met een relatief mindere gezondheid gewoon een begrafenisverzekering afsluiten bij de meeste verzekeringsmaatschappijen, maar dit zal dan wel gebeuren op basis van carenzjaren, waarbij een verzekeraar dus pas over hoeft te gaan tot een uitkering bij overlijden als de verzekerde een X aantal jaren verzekerd is. Dit doen verzekeringsmaatschappijen uiteraard uit zelfbescherming en dit is bij een begrafenisverzekering dan ook een vrij normale gang van zaken indien iemand die zich wilt gaan verzekeren er qua gezondheid niet zo goed voor staat.

Goedkoopste begrafenisverzekering

Ga je echt voor de goedkoopste begrafenisverzekering die er mogelijk is, dan moet je ervoor zorgen dat je je voor de laagst mogelijke kosten verzekerd. Houd echter wel altijd rekening met het feit dat hoe goedkoop je begrafenisverzekering ook mag zijn, deze nog wel altijd alle kosten dekt. Een goedkope begrafenisverzekering (premie) houdt dus ook in dat de begrafenis zelf dan niet veel om het lijf zal hebben. Als dat inderdaad is wat je wilt is een goedkope begrafenisverzekering absoluut een optie. Wij raden je aan zeker even een kijkje te nemen bij de begrafenisverzekering van Yarden, want daar ben je al verzekerd voor een paar euro per maand. Dit geldt overigens niet alleen voor een begrafenisverzekering bij Yarden, want er zijn nog meer verzekeringsmaatschappijen die je al kunnen verzekeren tegen een minimaal bedrag per maand.

Wil je de goedkoopste begrafenisverzekering afsluiten, dan moet je natuurlijk wel kijken of deze ook dekking biedt die bij je behoeften aansluit. Zoals gezegd zal de meest goedkope begrafenisverzekering een toch vrij karige dekking tot gevolg hebben en hier moet je je dan natuurlijk wel in kunnen vinden als je hiervoor kiest. Bij de dekkingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen staat in de regel vaak duidelijk aangegeven wat je hierbij mag verwachten en wat dit om het lijf heeft. Kies je voor een begrafenisverzekering in kapitaal, dan zal een verzekeraar uiteraard alleen aangeven hoe hoog de uitkering bij overlijden uiteindelijk zal gaan zijn.

Wat kost een begrafenisverzekering?

begrafenisverzekering-kostenZoals hierboven al staat beschreven kun je al voor een paar euro per maand verzekerd zijn. Dit houdt dan in dat de uitkering vaak minimaal is. Je kunt dit bij de diverse verzekeraars op de website snel terugvinden, want uiteraard staan uitkering voor de begrafenis en de te betalen premie in verhouding met elkaar. Een lage uitkering voor de kosten van je begrafenis staat vrijwel altijd gelijk aan een lage premie en vice versa natuurlijk. Verzekeringen vergelijken laat de verschillen in premie goed zien.

De kosten van een begrafenisverzekering kunnen zeer uiteenlopen en je kunt hier zelf ook invloed op uitoefenen. Zo zou je bijvoorbeeld bij de verzekeraars die dit aanbieden voor een koopsom begrafenisverzekering kunnen kiezen, waarbij er slechts sprake zal zijn van een eenmalige premie die direct goed is voor de volledige opbouw van het kapitaal binnen je verzekering. Dit is een dure optie, want je moet doorgaans veel geld betalen, maar over de hele breedte gezien is het juist de meest goedkope oplossing voor een begrafenisverzekering en hiermee kun je dan ook voor voordeel zorgen. Hoe lang je premie dient te betalen is uiteraard ook niet te onderschatten, want dit zal samen met de hoogte van de premie namelijk gaan bepalen hoe duur de verzekering nu werkelijk was aan het einde van de looptijd.

Begrafenisverzekering afsluiten

Een begrafenisverzekering afsluiten is na de begrafenisverzekeringen vergelijken logischerwijs de volgende stap. Sluit geen begrafenisverzekering af zonder dat je begrafenisverzekeringen hebt vergeleken.Een weloverwogen beslissing maken is belangrijk en toch zeker voor de begrafenisverzekering. Alhoewel je bij verzekeringen altijd je beslissing goed moet afwegen is dit bij deze verzekering zeker het geval. Het gaat hierbij immers om de opbouw van kapitaal binnen je verzekering en in het geval je later zou willen overstappen is dit allemaal niet erg gemakkelijk en is er bij een overstap ook een reële kans op enig kapitaalverlies. Zorg dus dat je voordat je een begrafenisverzekering gaat afsluiten alle mogelijkheden hebt doorgenomen.

You Might Also Like